پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 مسئولین انجمن خیرین استان ها

 
ردیف
نام استان
رئیس هیئت مدیره
مدیرعامل
نام
نام خانوادگی
نام
نام خانوادگی
1
دفتر مرکز
هادی
درفشی
کیومرث
سلگی
2
آ.شرقی
قربان
محمدی
داوود
شفاعت
3
آ.غربی
حبیب
عاصم
علیرضا
محمودی
4
اردبیل
سالار
شاکر
داوود
عزیززاده
5
اصفهان
عباس
حاج رسولیها
محمد رضا
کجانی
6
البرز
سید حسن
حسینی
سعید
شیزری
7
ایلام
-
-
-
-
8
بوشهر
اسداله
دهقانی
حسین
شهبازی
9
تهران
سید محمد
آقامیری
مسعود
حسنوند
10
چ.م.بختیاری
قاسم
قاسمی
سام
انصاری
11
خ.جنوبی
علی
محمدی
سیدکاظم
عمادی
12
خ.رضوی
سید رضا
موسوی نیا
نعمت اله
ظریف
13
خ.شمالی
سید ابوالقاسم
رضائی
عیدمحمد
ارجمند
14
خوزستان
محمد
خانی نوذری
فریدون
جهان بین
15
زنجان
محمد
همتیان
داوود
وهابی وطن
16
سمنان
عبدا...
اکبری راد
حسین
هوشنگ
17
س.بلوچستان
محمدنبی
شه بخش
محمد
شه بخش
18
فارس
حسن
ممتحن
شمس
ارجمند
19
قزوین
علی
صادقی نیارکی
حسن
پیردهقان
20
قم
سید محمود
برقعی
-
مقیمی
21
کردستان
موسی
مرادیانی
جلیل
شکیبا
22
کرمان
احمد
امین
علی
انجم شعاع
23
کرمانشاه
جعفر
همتی
رمضان
رادک
24
ک.ب.احمد
الیاس
چراغ زاده
افشار
افشار غریبی
25
گلستان
ابراهیم
کریمی
عبداله
هدایتی
26
گیلان
مهدی
مجرد
محمدصادق
یحیی پور
27
لرستان
جعفر
قاضی
محمد حسن
سپهوند
28
مازندران
اسماعیل
خلیلی
مهدی
قاسمی
29
مرکزی
مجتبی
سروش
حسن
قربانی
30
هرمزگان
احمد
کامران زاده
علی محمد
حمیدی
31
همدان
حسن
ظفری
محمدامین
اردلان
32
یزد
علی اکبر
علاقمند
سید حسین
اعلائی