اخبار

مراسم گلریزان خیرین مسکن‌ساز استان مازندران برای کمک به سیل زدگان
1398/04/09
دکتر محمدرضا حافظی- خیّر مدرسه ساز و مسکن ساز و مردی از جنس ماندگاری به دیدار حق شتافت
1398/03/22
واگذاری شش هزارمین مسکن خانواده های دارای حداقل دو فرد معلول در گلبهار مشهد
1398/02/15
ادامه روند بتن ریزی ستونها در پروژه 6 واحدی اسلام آباد انجمن خیرین مسکن ساز استان اردبیل
1398/02/14
استاندار اصفهان همراه با خیرین مسکن ساز در مراسم گلریزان برای ساخت مسکن مردم سیل زده
1398/02/10
حضور انجمن خیرین مسکن ساز ایران در همایش کمک به سیل زدگان استان های کشور در بازار بزرگ تهران
1398/02/04
نشست مسئولین انجمن خیرین مسکن ساز ایران با لرستانیهای خیّر مقیم تهران
1398/02/03
برگزاری نشستی با حضور خیرین در خصوص کمک به سیل زدگان استان مازندران (شهرهای ساری و سوادکوه)
1398/02/01