اخبار

بازدید از پروژه مسکونی خانواده های دارای حداقل دو فرد معلول شهرستان بستان آباد
1399/03/11
دیدار مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان با امام جمعه گنبد کاووس
1399/03/08
موافقت همکاری رییس نظام مهندس استان یزد با انجمن خیرین مسکن ساز
1399/03/04
دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان گلستان با مهندس حسینی
1399/03/01
برگزاری نشست هيات مديره انجمن خيرين مسکن ساز ايران
1399/02/16
نشست کميته راهبري تفاهم نامه تامين مسکن خانواده هاي داراي حداقل دو فرد معلول
1399/02/15
نشست فوق العاده کمیته راهبری در فرمانداری بستان آباد
1399/01/21
یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
1399/01/01