زنجان ـ خ سعدی شمالی ـ اول خ بهار ـ پلاک 78 ـ بالای پرده تاران ـ  دفتر انجمن استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
خیرین مسکن ساز, انشعاب موقت1399/09/24
 
  
نشست و هم اندیشی, جلسه هیئت مدیره انجمن1399/08/08
 
  
خیرین مسکن ساز1399/07/21
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن استان1399/04/12
 
  
خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع عمومی1398/11/28
 
  
خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشی1398/10/18
 /sitepics/اخبار%20استانها/zanjan/104vahediabhar.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری1397/02/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/zanjan/KOZAN.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشی1397/01/20
 /sitepics/اخبار%20استانها/zanjan/ZHMODIREH.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن استان1396/11/18
 /sitepics/اخبار%20استانها/zanjan/komitezanjan.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست کمیته راهبری1396/04/28
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00068.jpg00068640 x 480192 KB 1398/10/18 11:37 AM
00047.jpg00047640 x 516240 KB 1398/10/17 12:22 PM
00003.jpg00003640 x 403231 KB 1398/10/17 11:08 AM