زنجان ـ خ سعدی شمالی ـ اول خ بهار ـ پلاک 78 ـ بالای پرده تاران ـ  دفتر انجمن استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1401/03/03
 
  
نشست و هم اندیشی1401/02/10
 
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1400/05/13
 
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1400/01/18
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/zanjan/zarinzanjan.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/12/13
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, نشست هیئت مدیره انجمن استان1399/12/11
 
  
خیرین مسکن ساز, انشعاب موقت1399/09/24
 
  
نشست و هم اندیشی, جلسه هیئت مدیره انجمن1399/08/08
 
  
خیرین مسکن ساز1399/07/21
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن استان1399/04/12
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00068.jpg00068640 x 480192 KB 1398/10/18 11:37 AM
00047.jpg00047640 x 516240 KB 1398/10/17 12:22 PM
00003.jpg00003640 x 403231 KB 1398/10/17 11:08 AM