سمنان ـ باغ فردوس ـ انتهای بلوار ولیعصر ـ تقاطع ارم ـ روبروی بوستان کوثر (روبروی فضای سبز) ـ پلاک 84 دفتر انجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1399/10/20
 
  
خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1399/10/11
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/semnan/5454.jpg
  
مراسم کلنگ زنی1399/08/09
 
  
نشست و هم اندیشی, مجمع خیرین مسکن ساز1399/06/04
 
  
خیرین مسکن ساز1399/06/04
 
  
تفاهم نامه, گزارش عملکرد1399/06/04
 
  
خیرین مسکن ساز1399/06/03
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/semnan/3397647_2.jpg
  
خیرین مسکن ساز1399/04/02
 
  
خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشی1399/03/17
 
  
خیرین مسکن ساز1398/09/18
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00069.jpg00069640 x 480289 KB 1398/10/18 11:38 AM
00043.jpg00043640 x 377156 KB 1398/10/17 12:04 PM
00039.jpg00039640 x 377192 KB 1398/10/17 12:02 PM
00023.jpg00023640 x 475306 KB 1398/10/17 12:03 PM