سمنان ـ باغ فردوس ـ انتهای بلوار ولیعصر ـ تقاطع ارم ـ روبروی بوستان کوثر (روبروی فضای سبز) ـ پلاک 84 دفتر انجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
برگزاری مجمع1400/10/18
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1400/08/10
 
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز1400/07/30
 
  
نشست و هم اندیشی1400/07/30
 
  
نشست و هم اندیشی1400/07/15
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1400/03/09
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/semnan/SEMNAN25.jpg
  
نشست و هم اندیشی1400/02/15
 
  
نشست و هم اندیشی1400/02/01
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1399/11/28
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری1399/11/28
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00069.jpg00069640 x 480289 KB 1398/10/18 11:38 AM
00043.jpg00043640 x 377156 KB 1398/10/17 12:04 PM
00039.jpg00039640 x 377192 KB 1398/10/17 12:02 PM
00023.jpg00023640 x 475306 KB 1398/10/17 12:03 PM