سمنان ـ باغ فردوس ـ انتهای بلوار ولیعصر ـ تقاطع ارم ـ روبروی بوستان کوثر (روبروی فضای سبز) ـ پلاک 84 دفتر انجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
خیرین مسکن ساز1398/09/18
 
  
خیرین مسکن ساز1398/09/14
 http://www.khms.ir/sitepics/اخبار%20استانها/semnan/IMG-20191205-WA0011.jpg
  
خیرین مسکن ساز1398/09/07
 
  
خیرین مسکن ساز, جلسه هیات مدیره1398/09/06
 
  
خانواده های دارای دو معلول،نشست مشترک1398/08/12
 http://www.khms.ir/sitepics/اخبار%20استانها/semnan/semnanHM.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست اعضای هیأت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان1398/07/23
 http://www.khms.ir/SitePics/اخبار%20استانها/semnan/shahroodemamjomeh.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1398/07/22
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع عمومی هیأت امناء انجمن خیرین مسکن ساز استان1398/05/13
 http://www.khms.ir/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.khms.ir%2Fsitepics%2F%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2520%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%2Fsemnan%2Fsemostandar.png
  
خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی, نشست با استاندار سمنان1398/04/26
 /sitepics/اخبار%20استانها/semnan/Hshahrod.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز شاهرود1397/12/15
1 - 10بعدی
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00069.jpg00069640 x 480289 KB 1398/10/18 11:38 AM
00043.jpg00043640 x 377156 KB 1398/10/17 12:04 PM
00039.jpg00039640 x 377192 KB 1398/10/17 12:02 PM
00023.jpg00023640 x 475306 KB 1398/10/17 12:03 PM