سنندج ـ بنیاد مسکن استان کردستان ـ دفتر انجمن استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1399/10/14
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلول1399/09/27
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/09/02
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kordestan/IMG-20200416-WA0007.jpg
  
خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1399/02/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/kordestan/korMAJ.png
  
خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع خیرین مسکن ساز استان1397/11/08
 /sitepics/اخبار%20استانها/kordestan/kordesH.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست اعضای هیئت مدیره استان1397/10/08
 /sitepics/اخبار%20استانها/kordestan/2maloolsaghez.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1396/05/25
 مهندس سلگي مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز ايران درسفريك روزه درتاريخ 21/10/1390 به استان كردستان از پروژه هاي انجمن خيرين مسكن ساز درسنندج بازديد نمودند.
  
خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه1395/11/07
 /sitepics/اخبار%20استانها/kordestan/kordestanrahbari.JPG
  
خیرین مسکن ساز, جلسه کمیته راهبردی1394/08/20
 /sitepics/kord36vahedi.JPG
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری1394/06/03
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00077.jpg00077640 x 480243 KB 1398/10/24 02:49 PM