کرمانشاه ـ بلوار شهید بهشتی ـ ابتدای خیابان ویلا ـ ساختمان شماره 2 بنیاد مسکن  ـ دفتر انجمن استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/kershahfarsh.png
  
بازسازی, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری1398/11/14
 http://www.khms.ir/sitepics/اخبار%20استانها/kermansha/IMG-20191221-WA0004.jpg
  
خانواده های دارای دو معلول1398/08/10
 http://www.khms.ir/sitepics/اخبار%20استانها/tehran/solgikermanshah.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, مصاحبه با مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور1398/07/09
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, کمک به تکمیل واحدهای سرپل ذهاب1398/05/04
 /sitepics/اخبار%20استانها/kermansha/rahbarikermanshah.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1396/11/08
 /sitepics/اخبار%20استانها/kermansha/zkershah.png
  
بلایای طبیعی, مسکن محرومان, زلزله, خیرین مسکن ساز, بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه1396/09/05
 /sitepics/اخبار%20استانها/kermansha/majmaKERMANSHAH.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع انجمن خیرین مسکن ساز استان1396/07/05
 /sitepics/اخبار%20استانها/kermansha/Hkermanshah.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیات مدیره انجمن خیرین استان1396/05/04
 /sitepics/اخبار%20استانها/kermansha/کنگاور.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, واگذاری واحد مسکونی1395/06/03
 /sitepics/kermanshah.JPG
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع1393/12/20
1 - 10بعدی
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00072.jpg00072640 x 480193 KB 1398/10/24 02:05 PM