کرمانشاه ـ بلوار شهید بهشتی ـ ابتدای خیابان ویلا ـ ساختمان شماره 2 بنیاد مسکن  ـ دفتر انجمن استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/06/01
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه1399/06/01
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه دو معلول1399/05/12
 
  
بازدید از پروژه1399/04/02
 
  
خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشی1399/04/01
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه1399/03/21
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/jalase%20%20salane%20%20heyat%20%20oomana%20%20khayerin.jpg
  
مسکن محرومان, جلسه هیات امنا1398/11/16
 
  
خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه1398/11/16
 
  
نشست و هم اندیشی1398/11/16
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/kershahfarsh.png
  
بازسازی, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری1398/11/15
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00072.jpg00072640 x 480193 KB 1398/10/24 02:05 PM