کرمان ـ نبش چهار راه ابوذر ـ جنب بنیاد مسکن استان کرمان ـ دفتر انجمن استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 /sitepics/اخبار%20استانها/kerman/mehrkerman.png
  
مسکن مهر, خیرین مسکن ساز, افتتاح مسکن مهر در کرمان1397/06/13
 /sitepics/اخبار%20استانها/kerman/ghalehGANJKERMAN.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری1396/03/21
 /sitepics/kerman.JPG
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, برگزاری جلسه مجمع1393/12/13
 /sitepics/اخبار%20استانها/kerman/0333.jpg
  
1392/02/03
 /sitepics/اخبار%20استانها/kerman/kerman.jpg
  
1391/05/08
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1390/12/25
 
  
جلسه هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز1390/12/25
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00074.jpg00074640 x 480223 KB 1398/10/24 02:10 PM
00019.jpg00019640 x 353184 KB 1398/10/17 12:29 PM