اصفهان ـ خیابان کاوه، میدان 25 آبان، خ آیت ا... ادیب، مقابل مسجد امام حسین(ع)، مهمانسرای بنیاد مسکن ـ دفترانجمن استان اصفهان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
واگذاری زمین, خیرین مسکن ساز1400/09/10
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1400/09/01
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/Esfahan/aranbidgol.jpg
  
خیرین مسکن ساز, افتتاح دفتر انجمن خیرین مسکن ساز1400/08/25
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, کلنگ زنی1400/06/06
 
  
تقدیر و قدردانی1400/04/12
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1400/03/11
 
  
حساب 100, نشست و هم اندیشی1400/02/05
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1399/12/08
 
  
مسکن محرومان, واگذاری زمین, خیرین مسکن ساز1399/11/01
 
  
تامین مسکن زوجهای جوان،اجاره بهاى ارزان قيمت1399/10/19
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00029.jpg00029640 x 400192 KB 1398/10/17 12:47 PM
00040.jpg00040640 x 418173 KB 1398/10/17 11:52 AM
00034.jpg00034640 x 480276 KB 1398/10/17 11:49 AM
00025.jpg00025640 x 480209 KB 1398/10/17 11:56 AM
00024.jpg00024640 x 376158 KB 1398/10/17 11:52 AM
00020.jpg00020640 x 399211 KB 1398/10/17 11:54 AM
00018.jpg00018640 x 367165 KB 1398/10/17 11:50 AM
00017.jpg00017640 x 427208 KB 1398/10/17 12:30 PM
00016.jpg00016640 x 427249 KB 1398/10/17 11:53 AM
00015.jpg00015640 x 480173 KB 1398/10/17 12:33 PM