یزد ـ خیابان کاشانی ـ کوچه 59کاشانی ـ ساختمان انجمن استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1399/12/16
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/12/16
 
  
نشست و هم اندیشی1399/03/04
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست در خصوص تامین مسکن خانواده های دارای حداقل دو فرد معلول1398/06/15
 /sitepics/اخبار%20استانها/yazd/yazdheyat97.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن استان1397/05/03
 /sitepics/لوگو%20انجمن.jpg
  
نوسازی بافت فرسوده, خیرین مسکن ساز, طرحهای عمرانی1395/11/27
 /sitepics/اخبار%20استانها/yazd/yazd.png
  
همایش خیرین و توسعه اجتماعی کشور1395/09/28
 /sitepics/اخبار%20استانها/yazd/yazdostandari.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیات مدیره استان با معاون استانداری1395/09/07
 /sitepics/اخبار%20استانها/yazd/yazdheiatmso.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیات مدیره1395/09/07
 /sitepics/seghlooha.bmp
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, اهدائ واحد مسکونی1394/01/29
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00045.jpg00045640 x 408212 KB 1398/10/17 12:22 PM