تهران ـ خیابان ستارخان ـ خیابان حبیب الهی ـ نبش کوچه لادن-پلاک 4- دفتر انجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
پیام تسلیت1399/10/13
 
  
پیام تسلیت1399/10/12
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, دیدار با خیر1399/10/02
 
  
بازسازی, بلایای طبیعی, مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1399/09/25
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/09/22
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/tehran/komitehmarkazeskan.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست کمیته راهبری مسکن معلولین1399/08/20
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1399/07/08
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1399/06/31
 
  
مسکن محرومان, وام و تسهیلات, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1399/05/01
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/tehran/ghayoran.png
  
خیرین مسکن ساز, تقدیر و تشکر1399/03/18
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00059.jpg00059640 x 480206 KB 1398/10/18 11:16 AM
00044.jpg00044640 x 409211 KB 1398/10/17 11:59 AM
00041.jpg00041640 x 391177 KB 1398/10/17 12:01 PM
00036.jpg00036640 x 480219 KB 1398/10/17 11:58 AM
00026.jpg00026640 x 401187 KB 1398/10/17 11:57 AM
00010.jpg00010640 x 420164 KB 1398/10/17 11:09 AM