تهران ـ خیابان ستارخان ـ خیابان حبیب الهی ـ نبش کوچه لادن-پلاک 4- دفتر انجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1399/07/08
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1399/06/31
 
  
مسکن محرومان, وام و تسهیلات, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1399/05/01
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/tehran/ghayoran.png
  
خیرین مسکن ساز, تقدیر و تشکر1399/03/18
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/tehran/2malol.jpg
  
مسکن مهر, خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشی1399/03/12
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/tehran/fashafooyeh.png
  
خیرین مسکن ساز, خشت گذاری1398/11/20
 http://www.khms.ir/SitePics/اخبار%20استانها/tehran/nosazitehran.png
  
نوسازی بافت فرسوده, مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1398/07/15
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست مدیران ارشد طرف تفاهم نامه دو معلول1398/06/13
 /sitepics/اخبار%20استانها/tehran/hafeziKHAYER.png
  
خیرین مسکن ساز, اطلاعیه تسلیت مرحوم دکتر حافظی1398/03/22
 /sitepics/اخبار%20استانها/bazrakomakseil.png
  
مسکن محرومان, سیل, خیرین مسکن ساز, همایش1398/02/04
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00059.jpg00059640 x 480206 KB 1398/10/18 11:16 AM
00044.jpg00044640 x 409211 KB 1398/10/17 11:59 AM
00041.jpg00041640 x 391177 KB 1398/10/17 12:01 PM
00036.jpg00036640 x 480219 KB 1398/10/17 11:58 AM
00026.jpg00026640 x 401187 KB 1398/10/17 11:57 AM
00010.jpg00010640 x 420164 KB 1398/10/17 11:09 AM