بیرجند ـ خیابان انقلاب ـ خیابان انقلاب 12 ـ آهن فروشی عمادی ـ دفترانجمن خیرین مسکن ساز استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/11/08
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1399/11/05
 
  
خیرین مسکن ساز1399/05/04
 /sitepics/اخبار%20استانها/khorasan.jonobi/20vahedidihook.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, کلنگ زنی1397/06/15
 /sitepics/اخبار%20استانها/khorasan.jonobi/khjonoobikhoosef.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1396/07/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/khorasan.jonobi/khjonoobi70vahed.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1396/03/21
 /sitepics/اخبار%20استانها/khorasan.jonobi/KHJ.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تامین مسکن معلولین1395/07/27
 /sitepics/اخبار%20استانها/khorasan.jonobi/khjnoob2malol.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, مسکن معلولین1394/06/17
 /sitepics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/khorasan.kh.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری1394/02/20
 /sitepics/mosahebeh.JPG
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, واگذاری واحد1393/12/19
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00011.jpg00011640 x 426200 KB 1398/10/17 11:09 AM
00002.jpg00002640 x 362145 KB 1398/10/17 11:09 AM