قم ـ بلوار غدیر جنب پمپ بنزین ـ جنب تالار پیوند ساختمان بنیاد مسکن ـ دفتر انجمن استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1400/02/25
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1399/12/24
 
  
خیرین مسکن ساز, نشست هیئت امنای انجمن خیرین مسکن ساز استان1398/10/24
 /sitepics/اخبار%20استانها/ghhamayesh.png
  
خیرین مسکن ساز, گردهمایی مدیران عامل انجمن استانها1395/07/18
 /sitepics/اخبار%20استانها/QOM/majmaQom.png
  
خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع خیرین مسکن ساز1394/11/06
 /sitepics/اخبار/ghom400.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری1393/10/20
 /sitepics/اخبار%20استانها/QOM/qom493.jpg
  
1392/02/29
 /sitepics/اخبار%20استانها/QOM/n4177.jpg
  
1391/08/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/QOM/ghom.1.jpg
  
1391/05/25
 
  
نشست و هم اندیشی, همایش1391/01/26
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00032.jpg00032640 x 395194 KB 1398/10/17 12:14 PM
00031.jpg00031640 x 392212 KB 1398/10/17 12:15 PM
00030.jpg00030640 x 351206 KB 1398/10/17 12:23 PM