بجنورد ـ شهرک فرهنگیان ـ  خیابان میرداماد ـ کوچه میرداماد 9 ـ  مجتمع 48 واحدی پردیسان یک ـ بنیاد مسکن ـ  ط اول ـ  واحد 33
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1399/10/06
 
  
خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/07/19
 /sitepics/اخبار%20استانها/kh.shomali/KHshomalidalan.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری1396/03/21
 /sitepics/اخبار%20استانها/kh.shomali/KHSOMALI80vaed.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری1396/03/21
 /sitepics/اخبار%20استانها/kh.shomali/komitkhshomali.png
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست کمیته راهبیر1396/02/24
 /sitepics/اخبار%20استانها/kh.shomali/REZAEEkh.JPG
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1394/05/14
 /sitepics/اخبار%20استانها/kh.shomali/khshb.JPG
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1394/05/05
 /sitepics/اخبار/khshomali.jpg
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه1393/11/11
 /sitepics/اخبار%20استانها/kh.shomali/kh.sh.jpg
  
1392/03/07
 /sitepics/اخبار%20استانها/kh.shomali/khorasan.s.jpg
  
1392/03/07
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00066.jpg00066640 x 480192 KB 1398/10/18 11:34 AM