ساری ـ خ جام جم  ـ روبروی صدا و سیما  ـ بنیاد مسکن استان  ـ دفتر انجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1400/04/02
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1400/03/10
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تقدیر از خیر مسکن ساز1400/03/10
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری1400/03/10
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید1400/02/12
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/11/06
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه1399/11/06
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1399/09/28
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/09/26
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/mazandaran/imamjsari.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1399/08/25
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00064.jpg00064640 x 480249 KB 1398/10/24 01:55 PM
00038.jpg00038640 x 403197 KB 1398/10/17 12:18 PM
00028.jpg00028640 x 404152 KB 1398/10/17 12:26 PM