ساری ـ خ جام جم  ـ روبروی صدا و سیما  ـ بنیاد مسکن استان  ـ دفتر انجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1401/01/22
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1400/12/04
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1400/10/28
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1400/10/28
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/mazandaran/mazanj.png
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1400/08/11
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/mazandaran/09e43ae7-529a-4e7b-a936-414f69b7ee03.jpg
  
نشست و هم اندیشی1400/07/13
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1400/04/02
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1400/03/10
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تقدیر از خیر مسکن ساز1400/03/10
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری1400/03/10
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00064.jpg00064640 x 480249 KB 1398/10/24 01:55 PM
00038.jpg00038640 x 403197 KB 1398/10/17 12:18 PM
00028.jpg00028640 x 404152 KB 1398/10/17 12:26 PM