ساری ـ خ جام جم  ـ روبروی صدا و سیما  ـ بنیاد مسکن استان  ـ دفتر انجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
مسکن محرومان, سیل, خیرین مسکن ساز1398/04/09
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/mazandaranseil.png
  
بازسازی, مسکن محرومان, سیل, خیرین مسکن ساز1398/02/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/mian2rood.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1397/09/13
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/mazanH.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان1397/06/23
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/mazandaran2m.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلول1397/02/19
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/2maloolneka.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلول1396/08/14
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/majmaz.png
  
خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع انجمن استان1395/08/29
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/roboobisari.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1395/03/05
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/kolangzaniM.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, ساخت مسکن معلولین1394/11/26
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/farmandaramol.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تشکیل دفتر انجمن در آمل1394/10/12
1 - 10بعدی
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00064.jpg00064640 x 480249 KB 1398/10/24 01:55 PM
00038.jpg00038640 x 403197 KB 1398/10/17 12:18 PM
00028.jpg00028640 x 404152 KB 1398/10/17 12:26 PM