ساری ـ خ جام جم  ـ روبروی صدا و سیما  ـ بنیاد مسکن استان  ـ دفتر انجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
خیرین مسکن ساز, نشست مسئولین انجمن استان با نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان1399/07/21
 
  
خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشی1399/05/06
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/mazandaran/mazanH.png
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن استان1399/04/21
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/04/21
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه1399/04/21
 
  
مسکن محرومان, سیل, خیرین مسکن ساز1398/04/09
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/mazandaranseil.png
  
بازسازی, مسکن محرومان, سیل, خیرین مسکن ساز1398/02/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/mian2rood.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1397/09/13
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/mazanH.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان1397/06/23
 /sitepics/اخبار%20استانها/mazandaran/mazandaran2m.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلول1397/02/19
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00064.jpg00064640 x 480249 KB 1398/10/24 01:55 PM
00038.jpg00038640 x 403197 KB 1398/10/17 12:18 PM
00028.jpg00028640 x 404152 KB 1398/10/17 12:26 PM