اراک ـ خیابان دانشگاه ـ  خیابان بهزیستی ـ کوچه شهید طهامی  ـطبقه 2  ـ دفتر انجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 /sitepics/اخبار%20استانها/markazi/markazi64vahed.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1396/11/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/markazi/rezafarah.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست مجمع خیرین1396/05/10
 
  
1392/02/09
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
هیچ تصویری در این نما وجود ندارد