بندرعباس ـ بلوار شهید مصطفی خمینی ـ حد فاصل چهار راه دانشگاه و میدان صادقیه ـ ساختمان گردشگری طبقه 4 ـ واحد 9 دفتر انجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان1399/03/24
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1399/03/17
 http://www.khms.ir/sitepics/اخبار%20استانها/04_jpg.jpg
  
خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1398/09/11
 http://www.khms.ir/SitePics/اخبار%20استانها/Hormozgan/10vahed2malool.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلول1398/05/06
 /sitepics/اخبار%20استانها/Hormozgan/bandarH.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشی1397/06/26
 /sitepics/اخبار%20استانها/Hormozgan/KRH2m.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1397/01/19
 /sitepics/اخبار%20استانها/Hormozgan/مجمع-هرمزگان.jpg
  
1391/10/27
 /sitepics/اخبار%20استانها/Hormozgan/مجمع-هرمزگان.jpg
  
1391/10/27
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
هیچ تصویری در این نما وجود ندارد