بندرعباس ـ بلوار شهید مصطفی خمینی ـ حد فاصل چهار راه دانشگاه و میدان صادقیه ـ ساختمان گردشگری طبقه 4 ـ واحد 9 دفتر انجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تفاهم نامه1400/09/12
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, کلنگ زنی پروژه1400/06/24
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1400/03/11
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تفاهم نامه1400/03/04
 
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز1400/01/17
 
  
خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن استان1399/12/25
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1399/11/15
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استان1399/03/24
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1399/03/17
 http://www.khms.ir/sitepics/اخبار%20استانها/04_jpg.jpg
  
خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1398/09/11
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
هیچ تصویری در این نما وجود ندارد