گرگان ـ بنیادمسکن استان گلستان ـ دفتر انجمن استان گلستان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 /sitepics/اخبار%20استانها/Golestan/bandartorkaman.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح شعبه بندرترکمن انجمن خیرین1397/09/15
 /sitepics/اخبار%20استانها/Golestan/BANDPEY.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشی1396/09/16
 /sitepics/اخبار%20استانها/Golestan/didar2malool.png
  
خانواده های دارای دو معلول1396/07/17
 /sitepics/اخبار%20استانها/Golestan/bandpeygomishan.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلول1396/05/06
 /sitepics/اخبار%20استانها/Golestan/HomanaGOL.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست سالانه هیات امنای انجمن1396/04/23
 /sitepics/اخبار%20استانها/Golestan/KOMITEgol19.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست کمیته راهبری استان1396/04/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/Golestan/golgor2m.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, افتتاح و کلنگ زنی برای واحدهای معلولین1395/11/23
 /sitepics/اخبار%20استانها/Golestan/gol.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, واگذاری مسکن معلولان1395/11/17
 /sitepics/اخبار%20استانها/Golestan/gomishan.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست مدیرعامل انجمن خیرین استان و فرماندار با متقاضیان1395/10/26
 /sitepics/اخبار%20استانها/Golestan/zehtabgorbeh.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تامین مسکن معلولان1395/10/26
1 - 10بعدی
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00073.jpg00073640 x 480240 KB 1398/10/24 02:11 PM