رشت ـ خیابان مطهری ـ روبروی سه راه حاجی آباد ـ جنب آموزشگاه مطهر ـ طبقه اول ـ دفترانجمن استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1400/09/06
 
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1400/04/02
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/Gilan/627vrasht.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, پروژه ۶۲۷ واحدی حضرت ثامن الائمه (ع)1399/12/12
 
  
مسکن محرومان, مسکن مهر1398/09/19
 http://www.khms.ir/SitePics/اخبار%20استانها/Gilan/gilanderafshi.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, وضعیت ساخت و واگذاری فاز سوم پروژه 627 واحدی1398/06/16
 /sitepics/اخبار%20استانها/Gilan/rashtvnvalifaghih.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, دیدار با نماینده ولی فقیه در گیلان1395/10/06
 /sitepics/اخبار%20استانها/Gilan/gilanakbarzadeh.png
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1395/08/11
 /sitepics/اخبار%20استانها/Gilan/gilanmoarefi.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, برگزاری جلسه1394/12/18
 /sitepics/اخبار%20استانها/Gilan/1.png
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست خبری1394/12/10
 /sitepics/اخبار%20استانها/Gilan/behgilan.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1394/10/01
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00057.jpg00057640 x 480259 KB 1398/10/24 01:53 PM
00033.jpg00033640 x 352274 KB 1398/10/17 12:16 PM