شیراز ـ پل باغ صفا ـ روبروی استانداری ـ ساختمان بنیاد مسکن شهرستان شیراز ـ انجمن استان فارس
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع1400/09/23
 
  
مراسم سوگواری1400/05/10
 http://khms.ir/SitePics/88.jpg
  
خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1400/03/17
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/fars/rohanifars.jpg
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1400/03/12
 
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1400/03/12
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/12/17
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/12/08
 
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1399/11/13
 
  
خانواده های دارای دو معلول1399/11/01
 http://khms.ir/SitePics/157788711.jpg
  
خانواده های دارای دو معلول1399/10/08
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00071.jpg00071640 x 480293 KB 1398/10/18 11:42 AM
00070.jpg00070640 x 480199 KB 1398/10/18 11:41 AM
00042.jpg00042640 x 412232 KB 1398/10/17 12:13 PM
00035.jpg00035640 x 411210 KB 1398/10/17 12:09 PM
00022.jpg00022640 x 388195 KB 1398/10/17 12:07 PM
00021.jpg00021640 x 408181 KB 1398/10/17 12:12 PM