شیراز ـ پل باغ صفا ـ روبروی استانداری ـ ساختمان بنیاد مسکن شهرستان شیراز ـ انجمن استان فارس
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 http://khms.ir/SitePics/157788711.jpg
  
خانواده های دارای دو معلول1399/10/08
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/fars/002.jpg
  
خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1399/04/04
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع انجمن خیرین مسکن ساز استان فارس1398/07/16
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست مجمع عالی انجمن خیرین مسکن ساز استان1398/05/02
 /sitepics/اخبار%20استانها/fars/anjomanvakomiteh.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست مشترک انجمن استان و کمیته امداد1397/12/16
 /sitepics/اخبار%20استانها/fars/2maSHIRAZ.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشی1397/09/10
 /sitepics/اخبار%20استانها/fars/FARShm.png
  
خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن استان1397/08/22
 /sitepics/اخبار%20استانها/semnan/garmsarEN%20V.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, انتخاب واحد پروژه ها1396/05/17
 /sitepics/اخبار%20استانها/fars/lamerd6vahed.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, کلنگ زنی1396/05/04
 /sitepics/اخبار%20استانها/fars/02[1].jpg
  
واگذاری زمین, حساب 100, خیرین مسکن ساز1395/08/11
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00071.jpg00071640 x 480293 KB 1398/10/18 11:42 AM
00070.jpg00070640 x 480199 KB 1398/10/18 11:41 AM
00042.jpg00042640 x 412232 KB 1398/10/17 12:13 PM
00035.jpg00035640 x 411210 KB 1398/10/17 12:09 PM
00022.jpg00022640 x 388195 KB 1398/10/17 12:07 PM
00021.jpg00021640 x 408181 KB 1398/10/17 12:12 PM