ارومیه ـ  میدان مخابرات-خیابان برق-برج جواهر-طبقه 4 واحد 2 دفترانجمن استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 /sitepics/اخبار%20استانها/azarbayejan.gharbi/azargh160.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه1394/05/24
 /sitepics/04.jpg
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز1393/12/16
 /sitepics/اخبار/azargharbi.jpg
  
مسکن محرومان, پروژه ها, خیرین مسکن ساز1393/10/30
 /sitepics/اخبار/bazdid.jpg
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه1393/10/22
 /sitepics/اخبار/bazdidsolgi.jpg
  
مسکن محرومان, پروژه ها, خیرین مسکن ساز1393/10/22
 
  
نشست و هم اندیشی1392/10/25
 /sitepics/اخبار%20استانها/azarbayejan.gharbi/P1010487.jpg
  
1392/02/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/azarbayejan.gharbi/بازديد-از-پروژه-هاي-آذربايجان%20غربی.jpg
  
1391/10/04
 /sitepics/اخبار%20استانها/azarbayejan.gharbi/آذربايجان-غربي.jpg
  
1391/05/25
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00061.jpg00061640 x 480250 KB 1398/10/18 11:20 AM