اردبیل ـ پیرعبدالملک ـ خ کاشانی ـ جنب فروشگاه جامبو ـ دفترانجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1400/06/10
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1400/03/01
 
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز, تفاهم نامه1400/02/22
 
  
خیرین مسکن ساز, تجلیل از خیرین1399/11/30
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1399/11/03
 
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز1399/10/15
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/ardebil/ardebildandan.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1399/08/22
 
  
مسکن محرومان, حساب 1001399/08/18
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/ardebil/ar27.jpg
  
خیرین مسکن ساز, تفاهم نامه1399/07/27
 
  
نشست و هم اندیشی1399/07/27
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00004.jpg00004640 x 387216 KB 1398/10/17 11:08 AM