اردبیل ـ پیرعبدالملک ـ خ کاشانی ـ جنب فروشگاه جامبو ـ دفترانجمن خیرین استان
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 /sitepics/اخبار%20استانها/6vahedieslamabad.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه1398/02/14
 /sitepics/اخبار%20استانها/ardebil/moghanF.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1397/12/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/ardebil/ard6vahed.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1397/09/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/ardebil/namayeshar.png
  
شرکت در نمایشگاه1397/06/07
 /sitepics/اخبار%20استانها/ardebil/ardebilbasij.png
  
اجرای تفاهم نامه انجمن با بسیج سازندگی1397/06/05
 /sitepics/اخبار%20استانها/ardebil/kolang6vahed.png
  
خیرین مسکن ساز, کلنگ زنی1397/04/30
 /sitepics/اخبار%20استانها/ardebil/24vahedikashani.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری1397/02/01
 /sitepics/اخبار%20استانها/ardebil/ar24namin.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی1396/08/14
 /sitepics/اخبار%20استانها/ardebil/ardebi72.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1396/06/29
 /sitepics/اخبار%20استانها/ardebil/omanaardebil.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, برگزاری نشست هیئت امنا1396/06/16
1 - 10بعدی
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00004.jpg00004640 x 387216 KB 1398/10/17 11:08 AM