کرج- میدان طالقانی- انتهای بلوار تعاون- مجتمع تجاری و اداری پارسیان- بلوک A – ط3- واحد112
ویرایش
  
  
موضوع خبر
  
  
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/alborz/karaj.jpg
  
مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست هیات مدیره استان1400/09/14
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تفاهم نامه1400/04/01
 
  
حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست هیات امنا انجمن استان1399/12/25
 
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز1399/09/29
 http://www.khms.ir/SitePics/اخبار%20استانها/alborz/firoonsazehalborz.png
  
مسکن محرومان, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلول, نشست کمیته راهبری و افتاح واحد1398/05/15
 /sitepics/اخبار%20استانها/alborz/alborz2malol.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تامبن مسکن خانواده هاب دو معلول1397/12/02
 /sitepics/اخبار%20استانها/alborz/alborzK.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول1397/07/05
 /sitepics/اخبار%20استانها/alborz/alborzeshtehard.png
  
مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن استان1397/04/13
 /sitepics/اخبار%20استانها/alborz/TREZAEEHASANVAND.png
  
خیرین مسکن ساز, بازدید از مناطق محروم1397/02/29
 /sitepics/اخبار%20استانها/alborz/alborzjadid.JPG
  
خیرین مسکن ساز, انتخاب مدیرعامل جدید1394/06/17
1 - 10صفحه بعد
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
00027.jpg00027640 x 368140 KB 1398/10/17 12:27 PM
00009.jpg00009640 x 347147 KB 1398/10/17 11:08 AM
00008.jpg00008640 x 359158 KB 1398/10/17 11:08 AM