وزير راه و شهرسازي در ديدار با جمعي از اعضاي هيئت مديره انجمن خيرين مسكن ساز ايران بر آمادگي وزارت راه و شهرسازي براي كمك به تسهيل كار ساخت واحدهاي مسكوني از سوي خيرين مسكن ساز تاكيد كرد.

مهندس نيكزاد ضمن بيان اين مطلب گفت: هم اكنون دريك بازه زماني قرار داريم كه در آن بيشترين تقاضا براي مسكن وجود دارد. دراين ميان دولت توجه ويژه اي به موضوع مسكن دارد.

 وزير راه و شهرسازي ضمن اظهار علاقمندي به حضور بيشتر خيرين مسكن ساز در توليد مسكن تصريح كرد: حمايت از تشكل هاي خيريه از رويكردهاي دولت است. دراين ميان هر مشكلي كه براي خيرين مسكن ساز بوجود بيايد و به ما منعكس شود، عكس العمل لازم را براي رفع آن مشكل نشان خواهيم داد.

وي با لزوم ايجاد يك پل ارتباطي موثر ميان خيرين و وزارت راه و شهرسازي خواستار تدوين برنامه اي از سوي خيرين مسكن ساز شد كه براساس آن تعداد واحدهايي كه خيرين مي توانند هر ساله بسازند به طور دقيق به اين وزارتخانه اعلام شود.

مهندس نيكزاد در ادامه با اعلام اينكه "حاضريم كل هزينه هاي مربوط به اخذ پروانه واحدهايي كه قرار است توسط خيرين ساخته شود را تقبل كنيم" افزود: ما آماده ايم تا درمحل هاي مناسب براي ساخت واحدهاي مسكوني به خيرين مسكن ساز زمين واگذار كنيم،‌از سوي ديگر در بافت هاي فرسوده نيز آماده هستيم تا با اعطاي تسهيلات شاهد فعال شدن خيرين مسكن ساز باشيم.