گزيده اي از سخنان آقاي مهندس تابش رياست محترم بنيادمسكن انقلاب اسلامي درهمايش مديران عامل انجمن خيرين مسكن ساز استانها وخيرين مسكن ساز درسراسركشور
 

انجمن خيرين يك كار خيلي خوبي است كه خيلي به آن اميد بسته ايم اين كار به همت انجمن و مشاركت خيرين شروع شده است ولي اميدواريم كه با برنامه ريزي صحيح و دقيق روز به روز به اهدافمان نزديك شويم،مرتب هم اندازه گيري بكنيم،كه چه ميزاني به اهدافمان نزديك شده ايم .
اگر درآغاز با برنامه ريزي صحيح ومنظم و دقيق و نظام نامه هاي روشن با صورتهاي مالي شفاف،با حدود وظايف واختيارات مشخصي آغاز نشود بعد از يك مدتي جمع وجور كردن وساماندهي آن بسياربسيار كار دشواري است ولي اگر از ابتدا با دقت و نظم،وقت گذاشتن و مراقبت كردن وتشكيل جلسات مستمر و با نظام نامه وشيوه نامه هاي روشن ،كار پيش برود بعداً هم كار به درستي و به راحتي ادامه پيدا مي كند.
توصيه ميكنم كه درحد خودش تبليغ بكنيم بدترين كاري كه خداوند آدم را نمي بخشد اينست كه كاري كه مي كنيد بزرگنمائي كنيد و يا كتمان بكنيد كار خير رو نه كتمان بكنيد ونه بزرگنمايي اصلاً نيازي به بزرگنمايي نيست اگر آدم يك كاري را آغازش را يك جوري اعلام بكند كه گويا در وسط كار است درست نيست اگر يك كاري را تمام كرده وآنرا هم نگويد آنهم درست نيست.
توصيه مي كنم براي گروه هاي هدف انجمن يك استانداردي بسازيم نميدانم چرا حالا دوستان ما كه اكثراً دراين كارها دست زيادي دارند وخودشان متبحرند نميدانم چرا اينجور وانمود شده است كه اين نوع كارهاي خير تنها مال افراد كاملاً درمانده وبيچاره وبدبخت زمين گير و بي سرپرست است واقعاً نميشود يك كار خيرمسكني انجام دهيم ولي براي زوج هاي جواني كه آغاز راه زندگاني آنها است واقعاً نميشود يعني يك خانم وآقائي كه تازه فارغ التحصيل شدند ميخواهند ازدواج بكنند.اينها را اميد بهشان ببخشيم ،بگوييم آقاي مهندس ما يك خانه ايي به شما ميدهيم تا 5 سال درآن سكونت كني تا انشاء اله پولدار شوي و خودت بروي 5 تا خانه بهتر از اين براي ديگران بسازي وخودت هم در يك خانه بزرگ ويلائي انشاءا... بعدش زندگي بكني.
اين بهتر نيست،اصلاً بيايم برنامه ريزي بكنيم براي زوج هاي جوان كه تازه مي خواهند ازدواج بكنند وارد زندگي بشوند با اين كار اميدي به مردم مي بخشيم الان يك دغدغه ايي است براي جوانان ما كه مي خواهند تازه ازدواج بكنند فارغ التحصيل شدند ميخواهند وارد بازار كارشوند اجتماع هم الان مشكلات داره كشور ما درحل اشتغال مشكلاتي دارد برنامه ريزي كنيد براي زوجهاي جوان خانه بسيار زيباي ساده وسوئيت هايي را بسازيم. يك مدتي تحويل آنها بدهيم تا بتوانند زندگي مشتركشان را آغاز كنند و چندسالي آنجا باشند بعداً بروند به خانه ي بهتري كه خودشان به وجود مي آورند. ثوابش از بقيه اقشار اگر بيشتر نباشد كمتر نيست. لذا به نظر من گروه هاي هدف را تعريف بكنيم و گروه هدف مان را هم ببريم به سمت همين اقشاري كه شاداب هستند.