پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
مصاحبه اختصاصی
با بهداد سلیمی قویترین مردجهان  و
عضوافتخاری انجمن خیرین مسکن ساز ایران
 

v       هزینه تأمین مسکن سنگین تراست یا وزنه ای که شما بالای سرمی برید؟
هردو مشقت های خاص خودش رو داره،نتیجه کار مهمه که همه مشقت ها رو از بین می بره وتبدیل به لذت می کنه ودل ملّت ومحرومین را شاد می شه.
 
v     تهیه مسکن را می توان یکی از اصلی ترین دغدغه های نسل جوان در جامعه امروز نام برد به نظر شما ورزشکاران تا چه حد می توانند در حل این مشکل نقش داشته باشند؟
برای حل این مشکل باتوجه به شرایطی که هست ورزشکاران می توانند مُبلغ های خوبی باشند، می توانند رابط های خوبی باشند،می توانند سرمایه گذاران را برای ساخت مسکن جذب کنند وبسیار مؤثر باشند.
 
v       حس شما در زمان انجام کار خیرچیست؟
حس خیلی خوب و خوشحال کننده ای است،آدم لذت می بره که برای ملت کاری انجام می دهد.
v       بازتاب عملکرد خیرین را درجامعه چکونه ارزیابی می کنید؟
دولت به تنهایی نمی تونه مشکلات رو حل کنه،چه دربحث مدرسه،چه دربحث مسکن،خیرین خیلی میتونند مؤثر باشند.
v     بعنوان قهرمان جهان و عضوافتخاری انجمن خیرین مسکن ساز استان مازندران برای ورزشکاران کشورمان دراین رابطه چه صحبتی دارید؟
بعنوان عضو کوچک از انجمن خیرین مسکن ساز،از دوستان خواهش می کنم هرکاری از دستشون بر می آید،انجام بدهند اگه از نظر مالی توانایی ندارند،می تونند با معرفی افراد خیّر وسرمایه دار به انجمن قدم خیری بردارند.
v       چه سفارشی برای افرد سرمایه دار وثروتمند برای کمک به تأمین مسکن جوانان دارید؟
من کوچک تر از اونم که بخوام سفارشی بکنم،فقط توصیه میکنم به عنوان یک سرمایه دار مقداری از سرمایه خودشون رو درکار خیر صرف کنند،که هم دردنیا از این کار خشنود شوند وهم توشه خوبی برای آخرت داشته باشند.
v       درپایان یک جمله در مورد خیرین:
v       خیرین قهرمانان این دنیا وعاقبت به خیران آخرت هستند.