عنوان

تحویل واحدهای مسکونی پروژه فدک کرمانشاه تا پایان اردیبهشت

متن

بازدید مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان کرمانشاه به همراه کارشناس مسئول مسکن اداره کل بهزیستی از پروژه فدک فاز دو که مقررگردیده تا پایان اردیبهشت سال جاری به اتمام برسد وبه 40 خانوار دارای دو معلول واگذار گردد

تصویر

تصویر

تاریخ

1401/02/01

استان

کرمانشاه

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلول

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان