عنوان

نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان زنجان

متن

نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان زنجان در محل انجمن با حضور اعضای هیئت مدیره تشکیل شد. مصوبات جلسه عبارتند از 1-پیگیری پایانکار پروژه 24 واحدی ونوس از واحدهای آتش نشانی، شهرداری، استاندارد برای اسانسور 2- پیگیری پروانه ساخت برای 8 واحدی شهری برای متقاضیان دارای حداقل دو فرد معلول بهزیستی در زنجان.

تصویر

تصویر

تاریخ

1399/12/11

استان

زنجان

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, نشست هیئت مدیره انجمن استان

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, اعضای هیئت مدیره انجمئ خیرین مسکن ساز استان