عنوان

گزارشی از پروژه 627 واحدی حضرت ثامن الائمه(ع) رشت

متن

فاز ۳ پروژه ۶۲۷ واحدی حضرت ثامن الائمه (ع)رشت با ۱۸۶ واحد و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال ، از مجموع واحدهای باقیمانده پروژه ۶۲۷ واحدی که ۴۴۱ واحد آن در قالب فازهای ۱ و۲ ، در سالهای قبل واگذار شده ، هم اکنون به اتمام رسیده و به ترتیب اولویت در حال واگذاری به متقاضیان محروم و نیازمند میباشد. واحدهای این فاز از پروژه همانند فازهای ۱ و ۲ در ۳۲ بلوک ۶ و ۳ واحدی و با متراژ ۷۰ متر مربع مفید ، به همراه پارکینگ و انباری احداث شده است. به لحاظ مالی این پروژه از محل آورده متقاضیان ، تسهیلات بانکی ، کمکهای خیرین و حساب ۱۰۰ امام(کمک به آورده متقاضی) تامین اعتبار شده است. مبلغ آورده هر واحد ، بر اساس فروش نامه اداره کل راه و شهرسازی استان معادل ۷۵۰ میلیون ریال محاسبه شده است که اعضای هیئت مدیره به جهت کمک به محرومین، مبلغ آورده متقاضیان را ۴۶۰ میلیون ریال ،(یعنی مبلغ ۲۹۰ میلیون ریال را به متقاضیان تخفیف داده اند) تعیین نموده و در نظر دارند این کمبود را از طرق مختلف و با استفاده از یارانه دولت و کمکهای خیرین تامین نمایند.ضمناً تسهیلات بانکی به ازای هر واحد ۴۵۰ میلیون ریال اخذ شده است.

تصویر

تصویر

تاریخ

1399/12/12

استان

گیلان

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, پروژه ۶۲۷ واحدی حضرت ثامن الائمه (ع)

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان