عنوان

تجلیل از خیرین توسعه روستاها و مناطق عشایری در استان اردبیل

متن

در اولین آیین تجلیل از خیرین توسعه روستاها و مناطق عشایری کشور که بطور همزمان بصورت مجازی در محل استانداری اردبیل برگزار گردید در حضور استاندار و مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها از دکتر مهدیزاده مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان اردبیل با اهدا لوح تقدیر بعمل امد.

تصویر

تصویر

تاریخ

1399/11/30

استان

اردبیل

مکان خبر

استانداری

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

خیرین مسکن ساز, تجلیل از خیرین

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, استاندار و مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها