عنوان

نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان کردستان

متن

نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان در دفتر مهندس ملکی-معاون عمرانی استانداری کردستان و با حضور دکتر شاه اویسی- مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان و مهندس قادری- مدیرکل بنیاد مسکن استان و علی اشرف زانیار و فریبرز برهان از اعضای هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان برگزار و تصمیماتی در خصوص فعالیت های انجمن استان گردید.

تصویر

تصویر

تاریخ

1399/11/29

استان

کردستان

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

خیرین مسکن ساز

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, معاون عمرانی استانداری کردستان ، مدیرکل بنیاد مسکن استان