عنوان

نشست اعضای هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان زنجان با مهندس درفشی

متن

در نشستی که اعضای هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان زنجان با مهندس درفشی- رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز کشور داشتند، ضمن ارائه گزارش فعالیت های انجام شده از سوی مسئولین انجمن خیرین مسکن ساز استان، مهندس درفشی در خصوص ارائه راهکار لازم جهت ساخت وساز و نحوه اخذ کمک های خیرین برای ساخت مسکن محرومین استان مواردی را با مسئولین انجمن درمیان گذاشت و تصمیماتی در این زمینه گرفته شد.

تصویر

تصویر

تاریخ

1399/07/21

استان

زنجان

مکان خبر

دفتر انجمن خیرین مسکن ساز استان

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

خیرین مسکن ساز

اشخاص

معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها, مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز, اعضای انجمن خیرین مسکن ساز استان