عنوان

دیدار مسئولین انجمن خیرین مسکن ساز استان مازندران با نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان

متن

در دیداری که با حضور رئیس و نایب رئیس و مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان مازندران با نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان انجام شد ابتدا گزارشی از عملکرد انجمن خیرین مسکن ساز استان توسط مدیر عامل ارائه و سپس درخصوص مشکلات پیش روی انجمن در استان مواردی توسط رئیس هیئت مدیره انجمن مطرح شد. در نهایت نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان قول هر گونه همکاری جهت پیشبرد اهداف انجمن و پیگیری رفع مشکلات مطرح شده را داد.

تصویر

تصویر

تاریخ

1399/07/21

استان

مازندران

مکان خبر

دفتر نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

خیرین مسکن ساز, نشست مسئولین انجمن استان با نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان، رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان