عنوان

بازدید مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور از پروژه مسکونی ۳۹۹ واحدی شهر جدید سهند

متن

نشست هیئت امنای انجمن خیرین مسکن ساز استان آذربایجانشرقی باتفاق اکثریت اعضای هیئت امناء و با حضور مهندس خاکی پور-مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران تشکیل شد. در این نشست گزارشی از عملکرد سالانه هیئت مدیره توسط مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان به نیابت از رئیس هیئت مدیره ارائه شد و در ادامه نشست، انتخاب اعضای هیئت مدیره به سرانجام رسید. پس از پایان نشست، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران از پروژه مسکونی ۳۹۹ واحدی شهر جدید سهند بازدید به عمل آوردند . پروژه ۳۹۹ واحدی مسکونی برای مستاجرین نیازمند در فاز ۴ شهر جدید سهند می باشد. پروژه شمس با همت خیرین و حمایت‌های دولتی در ۲۱ بلوک، نیازمندان را مالک واحدهای ۸۶ متری می‌کند. امید است که در سال ۱۴۰۰ فاز اول این پروژه با بهترین کیفیت به اتمام برسد.

تصویر

تاریخ

1399/04/28

استان

آذربایجان شرقی

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

بازدید از پروژه

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور