عنوان

بازدید از زمین های واگذار شده از سوی اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه

متن

درپی اعلام آمادگی بنیاد مستضعفان درخصوص ساخت واحد مسکونی جهت خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول، بازدیدی از زمین‌های واگذار شده از سوی اداره راه وشهرسازی استان به انجمن خیرین مسکن ساز استان در محله کهریز به اتفاق معاون مشارکت های بهزیستی استان، مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان، کارشناس مسکن بنیاد مستضعفان، کارشناس مسئول مسکن بهزیستی به عمل آمد و موقعیت زمین‌ها و دسترسی آنها و همچنین خدمات زیر بنایی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. این زمین‌ها 12 قطعه که بصورت مجزا وجمعا 1815 مترمربع می‌باشند و4 قطعه دیگر توسط توسط انجمن به صورت طرح تجمیع در 2 قطعه 360 متری با اداره راه وشهرسازی قرارداد منعقد شده بود که 720 مترمربع می باشندکه در مجموع 2535 متر مربع برآورد می شود که مقرر شده تعداد 80 واحد مسکونی درآن ساخته شود. ضمنا تصویر قراردادها جهت پیگیری به بنیاد مستضعفان تحویل شده و مکاتبات لازم با اداره راه وشهرسازی توسط انجمن خیرین مسکن ساز استان جهت تمدید قراردادها تاپایان سال جاری بعمل آمده است.

تصویر

تاریخ

1399/04/02

استان

کرمانشاه

مکان خبر

کهریز

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

بازدید از پروژه

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان