عنوان

نشست فوق العاده کمیته راهبری در فرمانداری بستان آباد

متن

نشست فوق العاده کمیته راهبری طرح تامین مسکن برای خانوارهای دارای دو حداقل دو فرد معلول در شهر بستان آباد دراتاق جلسه فرمانداری با حضور فرماندار و اعضای کمیته راهبری و خیرین در خصوص تامین منابع مالی برای تکمیل صد درصدی مسکن مددجویان برگزار گردید و مقرر شد بدون یک ریال آورده متقاضیان منجر شود. همچنین منابع مالی چهار واحد نیمه تمام نیز تامین گردید.

تصویر

تاریخ

1399/01/21

استان

آذربایجان شرقی

مکان خبر

بستان آباد

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

نشست و هم اندیشی

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, فرماندار