عنوان

نشست کميته راهبري تفاهم نامه تامين مسکن خانواده هاي داراي حداقل دو فرد معلول

متن

اولين نشست کميته راهبري تفاهم نامه تامين مسکن خانواده هاي داراي حداقل دو فرد معلول در سال 99 و در تاريخ 99/2/15 درمحل سالن جلسات انجمن خيرين مسکن سازايران برگزار و ضمن اراﺋه گزارش و تحليل عملکرد سال 98، در مورد برنامه سال 99 بحث و گفتگو شد.

تصویر

http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5/005.jpg

تاریخ

1399/02/15

استان

عمومی

مکان خبر

دفتر مرکزی

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشی

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان