عنوان

برگزاری نشست هيات مديره انجمن خيرين مسکن ساز ايران

متن

نشست هيات مديره انجمن خيرين مسکن ساز ايران در سال جديد و در تاريخ سه شنبه 99/2/16 با حضور اکثريت اعضا تشکيل شد. در اين جلسه ضمن اراﺋه گزارش از آخرين عملکرد انجمن، از تلاش هاي ساليان گذشته آقاي مهندس سلگي تقدير به عمل آمد و لوح تقديري تقديم ايشان گرديد. در اين جلسه که با حضور مهندس درفشي- رﺋيس هيات مديره انجمن خيرين مسکن ساز برگزار گرديد، مقرر شد اعضاي جديد هيات مديره و هيات امناي انجمن معرفي و روند ثبت صورتجلسات در اداره ثبت و روزنامه کثيرالانتشار صورت پذيرد.

تصویر

تاریخ

1399/02/16

استان

عمومی

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشی

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور, رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز