عنوان

نشست کمیته رهبری تامین مسکن خانواده های دارای حداقل دو فرد معلول استان زنجان

متن

نشست کمیته راهبری تامین مسکن خانواده های دارای حداقل دو فرد معلول استان درمحل انجمن خیرین مسکن سازاستان در مورخه 17/۱۰/ 98 با حضور اکثریت اعضاء درخصوص موارد به شرح ذیل برگزار شد: - تصمیم گیری درمورد انتقال سند ۲۱واحد احداثی که توسط انجمن خیرین مسکن سازبه خانواده های دارای حداقل دوفرد معلول واگذارشده. - پیگیری تکمیل واحدهای احداثی نیمه کاره درشهرهای زیر ۲۵ هزارنفر جمعیت. مقررشد سازمان بهزیستی نسبت به معرفی ۱۹مورد باقیمانده متقاضیان روستایی درزمان باقیمانده اقدام نماید.

تصویر

تاریخ

1398/10/18

استان

زنجان

مکان خبر

زنجان

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز, روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشی

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان