عنوان

نشست مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران با مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران

متن

نشست دکتر حاجی علی اکبری- مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران به همراه کارشناسان آن سازمان با مهندس سلگی- مدیرکل مشارکت های مردمی حساب 100 حضرت امام(ره) بنیاد مسکن و مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران در خصوص چگونگی مشارکت و همکاری جهت ساخت مسکن برای محرومین در بافت های فرسوده شهر تهران در محل سازمان نوسازی شهر تهران برگزار و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

تصویر

تاریخ

1398/07/15

استان

تهران

مکان خبر

تهران

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

نوسازی بافت فرسوده, مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, مشارکت انجمن با سازمان نوسازی شهر تهران

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور, مدیرعامل نوسازی شهر تهران