عنوان

برگزاری مجمع عمومی عادی وفوق العاده انجمن خیرین مسکن سازاستان هرمزگان

متن

    درتاریخ 25/10/1391 با حضور آیت ا... نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در بنیاداستان وامام جمعه بندرعباس،مهندس سلگی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن سازکشور،کرازی مدیرکل بنیادمسکن استان واعضاء هیئت مدیره انجمن هرمزگان مجمع عمومی عادی وفوق العاده انجمن استان برگزار شد. دراین جلسه ضمن استماع به گزارش بازرس وهیئت مدیره قبلی و تقدیر وتشکر از فعالیت آنان درطول دو سال گذشته ،نسبت به انتخاب هیئت مدیره وبازرسین جدید اقدام شد. دراین جلسه آیت ا.. نعیم آبادی با تأکید بر حضور مؤثر خیرین در جهت خانه دارکردن محرومین از آنان خواست که درجلسات حضور فعال داشته باشند. درادامه مدیرعامل انجمن مرکز اظهار داشت انشااله با ترکیب هیئت مدیره جدید و مشارکت خیرین وحمایت های بنیادمسکن از مجموعه ظرفیت های استان نهایت بهره برداری شود.درپایان جلسه از پروژه در دست اجراء 216 واحدی بندرعباس بازدید بعمل آمد. ​

تصویر

تصویر

تاریخ

1391/10/27

استان

هرمزگان

مکان خبر

منبع خبر

موضوع خبر

اشخاص