پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

عنوان

نشست مشترک انجمن خیرین مسکن ساز استان و کمیته امداد حضرت امام(ره) استان فارس

متن

نشستی مشترک میان انجمن خیرین مسکن ساز و کمیته امداد استان در محل اداره کل کمیته امداد حضرت امام (ره) استان در راستای بررسی همکاری در خصوص پروژه 15 واحدی افراد تحت پوشش کمیته برگزار شد. در این نشست دکتر بذرافشان- مدیر کل کمیته امداد حضرت امام (ره)، مهندس خالقداری- مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان و نمایندگان این ادارات در خصوص تأمین مالی پروژه و سهم آورده اولیه متقاضیان به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین مقرر شد طی نشست های مشترک، امکان همکاری قرارگاه شهید اسکندری سپاه پاسداران با انجمن خیرین مسکن ساز استان در این پروژه بررسی شود.

تصویر

تاریخ

1397/12/16

استان

فارس

مکان خبر

شیراز

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست مشترک انجمن استان و کمیته امداد

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, مدیر کل کمیته امداد حضرت امام (ره) استان،