عنوان

دیدار مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز سمنان با بخشدار بسطام

متن

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان شاهرود با علی باقری- بخشدار بسطام از توابع شهرستان شاهرود دیدار کردند. در این دیدار که در راستای مصوبه مجمع عمومی هیئت امنای انجمن استان و ساخت مسکن در روستا و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت برای اقشار کم درآمد انجام شد، حسین هوشنگ مدیر- عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان ابتدا گزارشی از فعالیتهای انجمن در سطح استان و شهرستان شاهرود را بیان و آمادگی انجمن جهت ساخت مسکن در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت برای اقشار کم درآمد را اعلام نمود. بخشدار بسطام نیز ضمن ارزشمند توصیف کردن تأمین مسکن محرومان و تشکر از فعالیتهای انجمن و استقبال از پیشنهاد انجمن، آمادگی بخشدار را جهت هرگونه مساعدت در این راستا را اعلام نمود و در نهایت مقرر شد برای شناسایی تعداد خانواده های واجد الشرایط در روستا ها و شهرها، دو نشست مستقل یکی با حضور دهیاران و شورای اسلامی روستاها و یک نشست با شهرداران و شوراهای شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت شامل شهرهای بسطام، کلاته خیج و مجن برگزار شود و در ادامه موضوع پیگیری مشارکت های خیرین در جهت ساخت مسکن روستایی نیز تأکید شد.

تصویر

تاریخ

1397/09/28

استان

سمنان

مکان خبر

بسطام

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, رئیس هیئت مدیره انجمن استان، بخشدار بسطام