پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

عنوان

برگزاری نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان گرمسار استان سمنان

متن

نشست هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان گرمسار با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره شهرستان و حسین هوشنگ- مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان در محل بنیاد مسکن شهرستان گرمسار برگزار شد. در این نشست ابتدا حمید عسگری- مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان، گزارشی از روند پروژه های شهرستان ارائه نمود. در همین راستا موضوع پروژه 48 واحدی الغدیر گرمسار نیز مطرح و با عنایت به شرایط حاکم در بازار مصالح و دستمزد ها و افزایش قیمت در بازار، مقرر شد تا در خصوص میزان کار باقیمانده و هزینه ها کارشناسی و در نشست بعدی هیئت مدیره تصمیم گیری شود. در ادامه در باره درب های محوطه پروژه 52 واحدی توحید گرمسار و همچنین جانمایی و چگونگی اختصاص پارکینگ ها به مالکین، بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

تصویر

تاریخ

1397/08/16

استان

سمنان

مکان خبر

'گرمسار

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره گرمسار

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, مدیرعامل انجمن گرمسار، اعضای هیئت مدیره انجمن شهرستان