پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

عنوان

نشست هیأت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان مهدیشهر استان سمنان

متن

هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان مهدیشهر در سال جاری با حضور کلیه اعضاء هیأت مدیره شهرستان برگزار گردید. ابتدا در خصوص زمین هبه شده در منطقه پاپالو مهدیشهر و نیت هبه کنندگان بحث و تبادل نظر و مقرر گردید پس از برگزاری جلسه ای با حضور هبه کنندگان و تحقق اهداف و نیات آن ها و پس از تأمین اعتبار لازم جهت اجرای پرژه تصمیم گیری شود. در ادامه با توجه به اینکه متقضیان زیادی در شهر مهدیشهر تقاضای مسکن نمودند، پیگیری مکرر و مستمر از اداره کل مسکن و شهرسازی در خصوص واگذاری زمین در شهرهای مهدیشهر و شهمیرزاد با همکاری و مساعدت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دستور کار هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن شهرستان قرار گرفت. موضوع قراردادهای اجاره عرصه و صورت مجلس های تفکیک پروژه های وحدت مهدیشهر و کوهپایه شهمیرزاد از مباحث دیگر مطرح شده در این جلسه بود که مقرر گردید علیرغم پیگیری های قبلی، همچنان پیگیری تا حصول نتیجه ادامه یابد.

تصویر

تاریخ

1397/08/15

استان

سمنان

مکان خبر

مهدیشهر

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره

اشخاص

اعضای هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز مهدیشهر