پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

عنوان

بازدید مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران از پروژه 104 واحدی خیرین مسکن ساز شهرستان خمینی شهر

متن

در بازدید از پروژه ۱۰۴ واحدی خیرین مسکن ساز شهرستان خمینی شهر که با حضور مهندس سلگی- مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران، فرماندار و دیگر مسئولین انجمن خیرین مسکن ساز این شهرستان و مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان صورت گرفت، فرماندار با اشاره به خدمات ارزشمند خیرین مسکن‌ساز در این شهرستان، بر تعامل سازنده با انجمن خیرین مسکن ساز و بنیاد مسکن استان تاکید نمود. در پایان این بازدید، مقرر شد در نشستی به مسائل و مشکلات موجود درباره پیشرفت فیزیکی پروژه، بحث و تبادل نظر شود. این نشست با حضور مهندس سلگی ، فرماندار شهرستان، مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان و شهرستان، تشکیل شد.

تصویر

تاریخ

1397/07/10

استان

اصفهان

مکان خبر

خمینی شهر

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه 104 واحدی خمینی شهر

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور, مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, فرماندار خمینی شهر