پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

عنوان

برگزاری نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانواده های دارای حداقل دو فردمعلول استان زنجان

متن

نشست کمیته راهبری تأمین مسکن خانواده های حداقل دو فرد معلول انجمن خیرین مسکن ساز استان زنجان در محل بنیاد مستضعفان استان با حضور اعضای کمیته راهبری تشکیل شد . ابتدا مهندس ذوالفقاریان- مدیر کل محترم بنیاد مستضعفان از حضور اعضاء کمیته راهبری در جلسه تشکر و قدر دانی بعمل آورد، سپس عبداله غلامی- مدیر عامل انجمن خیرین استان ضمن تشکر متقابل از بنیاد مستضعفان در خصوص تشکیل جلسه و حمایتهای که از خانوار های دو فرد معلول در جهت ساخت منزل مسکونی آنها بعمل آورده و می آورد، تشکر و قدر دانی نمود و در خصوص نحوه ساخت و ساز و تکمیل واحد های مسکونی خانوارهای حداقل دو فرد معلول توضیحاتی را به حاضرین در جلسه داد و تصمیماتی به شرح ذیل گرفته شد. 1)مقررشد تعداد20 واحد مسکونی ساخته شده توسط انجمن خیرین از پروژه کوی ثمین اختصاص یافته به خانوارهای حدالاقل دو عضو معلول پس از نصب کنتور برق و گاز به متقاضیان مربوطه تحویل شود. 2)مقرر شد در خصوص کاظم اسکندری ساکن سهرورد توسط سازمان بهزیستی نسبت به تعیین تکلیف شروع ساخت و ساز ایشان اقدامات لازم را بعمل آورند . 3)با توجه به عدم تایید واحد ساخته شده توسط رستمی در روستای گل تپه مقرر شد، اعضای کمیته راهبری از محل بازدید و زمین پیشنهادی برای ساخت واحد مسکونی را مشخص و تصمیم گیری نمایند. 4)مقرر شد اعضای کمیته راهبری، به لحاظ شرایط خاص آقای جعفر رستمی و خانم مریم مظفری ساکنین روستای جلیل آباد، در اولین فرصت از محل بازدید وتصمیم گیری کنند. 5)مقرر شد کارشناسان سازمان بهزیستی در خصوص ساخت واحد مسکونی خانم لعیا حیدری ساکن روستای بید کینه پی گیری نمایند تا نامبرده نسبت به شروع ساخت واحد مسکونی خود اقدام نماید. 6)مقرر شد کارشناسان سازمان بهزیستی در خصوص ساخت و ساز به خانم طرلان بیکمحمدی روستای زنگل آباد تذکر دهند تا هرچه سریعتر ساخت واحد مسکونی خود را شروع نماید در غیر اینصورت نسبت به جایگزین اقدام شود.

تصویر

تاریخ

1397/01/20

استان

زنجان

مکان خبر

زنجان

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, کمیته راهبری استان

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, اعضای کمیته راهبری