عنوان

گزارش کمیته راهبری انجمن خیرین مسکن ساز استان هرمزگان درخصوص تامین مسکن معلولین

متن

اجرای تعهدات طرح تامین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول استان هرمزگان با هدایت کمیته راهبری استان در قالب 88 واحد مسکونی روستایی به صورت خودمالکی و تعداد 4 واحد مسکونی ازمحل واحدهای مسکن مهر و خودمالکی در شهرهای استان با پیشرفت فیزیکی 50 تا 100 درصد اجرا شده است و امید است عمده این پروژه ها در نیمه اولل مسال به بهره برداری برسد . انجمن خیرین استان سهم خود را در پروژه های شهری تاکنون به تناسب پیشرفت کار از 50 تا 100 درصد به حساب آنها واریز نموده است . لازم به توضیح مـی باشد زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن سایر خانوارهای مشمول طرح استان تامین و تحویل انجمن شده است که در صورت اختصاص تسهیلات بانکی مناسب، عملیات اجرائی آنها هم شروع خواهد شد.

تصویر

تصویر

تاریخ

1397/01/19

استان

هرمزگان

مکان خبر

بندرعباس

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, اعضای کمیته راهبری استان