پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

عنوان

نشست هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان زنجان

متن

با هماهنگی بعمل آمده از سوی دفتر انجمن خیرین مسکن ساز استان ، جلسه ای با حضور کلیه اعضای هیات مدیره در محل دفتر انجمن بر گذار گردید . در ابتدای این نشست مهندس غلامی مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان زنجان گزارشی از آخرین وضعیت فعالیت های انجام شده ارائه و پس از بحث و بررسی، موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد. 1-فعال نمودن کمیته های انتخاب متقاضیان و واگذاری، کمیته جذب خیرین و مشارکت های مردمی و کمیته امور مربوط به ادارات برابر مصوبات قبلی هیات مدیره. 2-مقررگردید در خصوص اخذ پروانه پروژه 450 واحدی گلشهر، مدیر عامل انجمن هماهنگی لازم را برای ملاقات با شهردار و اعضای شورای شهر زنجان فراهم نماید. 3-مقررگردید تعیین قیمت تمام شده پروژه 300 واحدی انتظار1و2و3 بر اساس قیمت تمام شده برای هر متر مربع بادر نظر گرفتن ضوابط و مرغوبیت واحد ها و طبقات تهیه و در جلسه بعدی پیشنهاد گرددو همچنین بر قیمت تمام شده یک ضریب احتیاطی اضافه شود .

تصویر

تاریخ

1396/11/18

استان

زنجان

مکان خبر

زنجان

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن استان

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, اعضای هیئت مدیره انجمن استان