عنوان

اخذ پروانه ساختمانی در راستای تامین مسکن خانواده های دارای حداقل دو عضو معلول در خراسان جنوبی

متن

در راستای اجرای تأمین مسکن خانوارهای حداقل دارای دوعضو معلول به بالا ، تاکنون انجمن این استان توانسته است در برخی شهرستان ها از جمله خوسف و خضری، پروانه ساختمانی را اخذ و همچنین در شهرستان فردوس با حضور دکتر محمدرضا امیرحستخانی خیر و نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان و بشرویه و نیز معاون مشارکت های مردمی جهت ساخت یک واحد ویلایی نیز عملیات کلنگ زنی آغاز و شروع به ساخت نماید .

تصویر

تصویر

تاریخ

1395/07/27

استان

خراسان جنوبی

مکان خبر

خوسف و خضری

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تامین مسکن معلولین

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, دکتر امیرحسنخانی